Lit.Org - a community for readers and writers Advanced Search
 
Average Rating
0.00

(0 votes)

You must login to vote

mga bata sa kanayunan
mga bata sa kabayanan
pagmasdan mo sila kapatid
pagmasdan mo sila kaibigan
sila ang mga bayaning
nagsisikap, nangangarap
para sa hinaharap

maghapon na pagal
kanilang mga murang katawan
tinitiis ang sakit
ng mabuhay sa lipunan
namulat sa batang isipan
ang tungkuling itaguyod ang pamilya
pagkat nakita nila
ang hubad na katotohanan
ang hirap at salat
ng tunay na kalayaan

ba't di mo imulat
ang iyong isipan
ang iyong kamalayan
abutin mo
ang kanilang pagsisikap
abutin mo
ang kanilang mga pangarap
pakawalan mo sila
sa kordon ng hirap

sila'y mga batang
naghahangad ng kalayaan
na makapagtampisaw
sa ilalim ng ulan
maglaro sa lilim ng araw
tumakbo at sumigaw sa kalangitan
ito ang kanilang hangad
pagkat sila'y mga bata pa rin namanRelated Items

Comments

The following comments are for "mga bata"
by yellowpaintedsky

Add Your Comment

You Must be a member to post comments and ratings. If you are NOT already a member, signup now it only takes a few seconds!

All Fields are required

Commenting Guidelines:
  • All comments must be about the writing. Non-related comments will be deleted.
  • Flaming, derogatory or messages attacking other members well be deleted.
  • Adult/Sexual comments or messages will be deleted.
  • All subjects MUST be PG. No cursing in subjects.
  • All comments must follow the sites posting guidelines.
The purpose of commenting on Lit.Org is to help writers improve their writing. Please post constructive feedback to help the author improve their work.


Username:
Password:
Subject:
Comment:

Login:
Password: